דרכי תשלום שכר לימוד

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

כל הסטודנטים הבוחרים לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, חייבים לשלם עד ה- 15.09.17  את "תשלום מספר 1"  בסך 4300 ₪ או השלמה לסכום זה (בקיזוז מקדמת מימוש, אם שולמה).

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה  וכן, תשלומים נלווים עבור דמי רווחה ואגודת הסטודנטים הניתנים לביטול על פי נהלי שכר לימוד. התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

ניתן לבצע תשלום זה באמצעות שובר מספר 1 בפנקס התשלומים, כרטיס אשראי באתר המידע האישי או באמצעות הוראת קבע לסטודנטים (יש לאשר גבייה זו במידע האישי).


 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס.
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר.
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

מלוא שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות כרטיס אשראי במידע האישי, הוראת קבע (יש לאשר גבייה זו במידע האישי) או באמצעות "שובר מספר 2" בפנקס התשלומים.

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה וכן דמי רווחה ואגודת הסטודנטים, הניתנים לביטול על פי הנהלים בקישור הבא (קישור).

למשלמים תשלום זה עד ה-15.09.17, תינתן הנחה של 2.5% ללומדים תכנית בהיקף של 100% לפחות (פרט לתלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי מכינה קדם אקדמית). 

התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור  יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

על מנת לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי, יש להיכנס למידע האישי > תשלום באשראי. יש אפשרות לשלם את מלוא שכר הלימוד או לבחור בפריסת תשלומים. 

 

תשלום מלוא שכר הלימוד: עד להזנת תכנית לימודים אישית, ברירת המחדל לחיוב הנה עבור תכנית מלאה של 100%.
למשלמים עד ה-15.9.17 תינתן הנחה של 2.5% ללומדים בהיקף של 100% לפחות (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' או תלמידי המכינה הקדם אקדמית).

 

פריסת תשלומים: סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים, צריך לשלם את תשלום מספר 1. לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש (החל מנובמבר 2017 ועד מאי 2018) ולשלם את התשלום החלקי הנדרש לאותו חודש.
החל מתשע"ז יש אפשרות לשלם כל תשלום בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט (3-18 תשלומים הכוללים ריבית כפי שנקבעה מול חברת האשראי). 


תשלום מספר 1:  עד ה- 15.09.17 בסך 4300 ₪. 

תשלום מספר 2: עד ה- 15.11.17  השלמה ל- 35% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 3: עד ה- 15.12.17  השלמה ל- 45% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 4: עד ה- 15.01.18  השלמה ל- 55% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 5: עד ה- 15.02.18  השלמה ל- 65% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 6: עד ה- 15.03.18  השלמה ל- 80% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 7: עד ה- 15.04.18  השלמה ל- 90% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 8 : עד ה- 15.5.2018  השלמה ל- 100% מהיקף שכ"ל.

 

תשלום בכרטיס אשראי, נושא דמי טיפול בגובה 1%


 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור  יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

 

תשלום בהוראת קבע מאפשר פריסת תשלומים ללא ריבית.
על מנת לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע, על הסטודנט להחתים את טופס הוראת הקבע בבנק ולהחזירו חתום וסרוק ליחידה לשכר לימוד ותשלומים
באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי.

פריסת תשלומי שכר הלימוד ומועדם:

תשלום מספר 1 : ב- 15.08.17 או ב- 15.09.17 סך 4300 ₪. (תשלום זה אינו נגבה אוטומטית, יש לאשר את גביית התשלום באתר המידע האישי. בהתאם למועד האישור, יתבצע החיוב). 

תשלום מספר 2: ב- 15.11.17  השלמה ל- 35% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 3: ב- 15.12.17  השלמה ל- 45% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 4: ב- 15.01.18  השלמה ל- 55% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 5: ב- 15.02.18  השלמה ל- 65% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 6: ב- 15.03.18  השלמה ל- 80% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 7: ב- 15.04.18  השלמה ל- 90% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 8 : ב- 15.5.2018  השלמה ל- 100% מהיקף שכ"ל.

 

לתשומת לבך,

סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד הגבוה מ-100%, יחושבו התשלומים עפ"י אותם אחוזים (כמפורט לעיל) מתוך שכר הלימוד האישי.

סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד נמוך מ-100%, יחויב בשכר לימוד על-פי הטבלה לעיל עד להשלמת שכר הלימוד. לפיכך, יסיים תשלומיו מוקדם יותר.

למשל: סטודנט שלומד בהיקף של 70% יסיים תשלומיו ב-15.02.18.

           סטודנט שלומד בהיקף של 89% יסיים תשלומיו ב-15.04.18.

 

תשלום של מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.17 יקנה לסטודנט הנחה של 2.5% ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם הקדם אקדמית).

 

הערות חשובות:

 1. על הסטודנט להודיע על השגה בחישוב שכר לימוד ליחידה לשכ"ל עד ה-9 לכל חודש. ההודעה תיבדק ותתוקן במידת הצורך, לפני ביצוע הגבייה.
 2. אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את התשלום, יחויב הסטודנט בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול בסך 30 ₪.
 3. מספר חשבון הבנק שנמסר בהרשאה הבנקאית תקף לחיוב תשלומי שכר הלימוד ולהחזרים כספיים בגין תשלומי יתר. 


   

  סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
  כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
  אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

   

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

 

הדרך היחידה לתשלום שכר לימוד מכספי הפיקדון הנה באמצעות שובר.

במידה והפיקדון מכסה את מלוא שכר הלימוד, ניתן לשלם באמצעות שובר מספר 2 (אשר בפנקס התשלומים) בבנקים הנמצאים בהסדר הפיקדון.

במידה ויתרת הכספים בפיקדון אינה מכסה את מלוא שכר הלימוד, יש לשלם את הסכום מהפיקדון באמצעות שובר מספר 4 (אשר בפנקס התשלומים) ואת יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

שובר מספר 5 (אשר בפנקס התשלומים), כרטיס אשראי באתר המידע האישי (לאחר קליטת התשלום מהפיקדון) או באמצעות הו"ק.


לחלופין, ניתן לבקש קבלת שובר בדואר באמצעות המוקד הטלפוני (02-5882888) בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:30 או באמצעות  מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי (יחידה אקדמית: מנהל תלמידים, נמען/תחום: שכר לימוד).

הנחה בגובה 2.5% תינתן למקדימים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.17 ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם אקדמית). 


 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

 

באפשרות הסטודנטים לשלם את שכר הלימוד באמצעות שוברי פנקס התשלומים. לפני תחילת שנת הלימודים נשלחים פנקסי תשלומים לכל הסטודנטים באוניברסיטה.

שוברים אלו מאפשרים ביצוע של תשלום שכר הלימוד בבנק הדואר ובכל הבנקים המסחריים.

כמו כן סטודנט יכול לבקש לקבל שובר בדואר ממדור שכר לימוד ותשלומים. השובר יישלח לכתובת הסטודנט המעודכנת במערכת, באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי .

חשוב לדעת כי שובר תשלום במהלך השנה יונפק עבור כל יתרת החוב ולא יאפשר פריסת תשלומים!


 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

 

 

 

הלוואות לשנת הלימודים תשע"ח, יחודשו ב-01/10/17האוניברסיטה מקצה משאבים רבים על מנת לסייע לסטודנטים במימון לימודיהם.
במסגרת זאת, מאפשרת האוניברסיטה לסטודנטים לקבל הלוואה אחת בשנה, אשר תוחזר ללא ריבית והצמדה.
הריבית תשולם לבנק על ידי האוניברסיטה.

 

תואר ראשון  -  10,000 ₪

תואר שני  -  14,000 ₪

תואר שלישי  -   6,000 ₪

תלמידים בתוכניות אחרות (מעמד מיוחד, משלים למחקר, חשבונאות שנה ד', מכינה קדם אקדמאית, השלמות למוסמך וכו...) - 10,000 ש"ח 

 

לבנק ניתנת הזכות לסרב להעמיד את ההלוואה לסטודנט משיקוליו.

לאחר ביצוע ההליכים בבנק, ההלוואה תועמד לזכות חשבון הבנק של התלמיד.

 

**** מספר ההלוואות מוגבל. האוניברסיטה רשאית להפסיק בכל עת את מתן ההלוואות.

לבקשת הלוואה, על התלמיד לגשת למידע האישי> חשבונות סטודנטים> בקשת הלוואה